1- Els nombres racionals

6- Sistemes d'equacions

2- Els nombres reals

7- Relacions geomètriques

3- Potències i arrels

8- Àrea i volum de cossos geomètrics

4- Polinomis

9- Funcions

5- Equacions de 1r i 2n grau